انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

مؤسس آیوتا از اداره کردن یک ارز دیجیتال در وضعیت کنونی می گوید. دامینیک شینر، رئیس هیئت مدیره بنیاد آیوتا است که برای توسعه شبکه آیوتا تأسیس شده است. آیوتا قرار است که ارز دیجیتال مرسوم در دنیای اینترنت اشیا باشد (تصور کنید که خودروها و پمپ های بنزین بتوانند از طریق اینترنت با یکدیگر […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/iota-founder-...to-volatility/