انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


شرکت سامسونگ درباره سوءتفاهم توزیع هدایای المپیک زمستانی 2018 بیانیه رسمی صادر کرد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-591954