انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

رو به جلو خم شده بودم، شانه‌هایم منقبض بودند، با شدت تمام به صفحه‌ی مانیتور خیره شده بودم، قیمت‌ها در نمودار بالا می‌رفتند. صدایی درون سرم فریاد زد:‌ «بیا بیرون!» مثل همیشه صدا را نادیده گرفتم. آن صدای مسخره چیزی شبیه کارتون «جوجه کوچولو» است که می‌گفت آسمان در حال سقوط است. این صدا می‌خواهد […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/how-i-saw-the...re-it-was-too/