انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


طی احکام جداگانه‌ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، اعضای جدید هیات‌مدیره‌ شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-580938