انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

نخستین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار با مشارکت سازمان ها و نهادهای دولتی و همچنین با حضور شرکت ها، بنگاه ها، موسسات کاریابی و کارآفرینی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اغاز بکار کرد.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2666/نخستین-نم...کار-کرد