تالار گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از کوین ایران :

لازم به ذکر است که تمام مطالب این مقاله از زبان Jez San و از مصاحبه اختصاصی وی با وب سایت Coindesk آورده شده است؛ وب سایت کوین ایران نیز هیچ مسئولیتی را در قبال پیش بینی ها و پیشنهادهای مطرح شده در این مصاحبه متعهد نمی شود. سال 2017 از نظر Jez San به …
نوشته 2017 سال درخشش بیت‌کوین بود؛ ولی 2018، سال اتریوم است! اولین بار در کوین ایران. پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://coiniran.com/san-commentc-on-btc-eth/