انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا :

کلافچی گفت: عواقب ناشی از تحریم ها باعث شده که صادرات کالای ما به سادگی صورت نگیرد.

______________________________
منبع: http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-536491