انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


با حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نصرالله جهانگرد به عنوان معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-570896