انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
فین‌تک فراتر از بیت‌کوین است


چند ماه اخیر به صورت دیوانه‌واری توجه‌ها به بیت‌کوین زیاد شده است. این توجه چنان بیش از حد شده که بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی را هم مجبور به اظهارنظر کرده است...______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D9%81%DB%8C%D9%...A7%D8%B3%D8%AA