آدرس:خیابان بهشتی خیابان کاوسی فر کوچه نکیسا پلاک34

شماره ثبت:18531

شماره تماس:88539013-88172618

ایمیل:mohammady1359@yahoo.com

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل, نشر دیجیتال برخط,تکثیر حامل های دیجیتال و خدمات وابسته

نام مدیر عامل: سیداحسان جاهد