آدرس:خیابان جیحون نرسیده به هاشمی پلاک 533 واحد 2

شماره ثبت:29883

شماره تماس:66877564

ایمیل:habib_goharirad@yahoo.com

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

نام مدیر عامل: سید حبیب گوهری راد