آدرس:تهران- خ نجات الهی شمالی – خیابان خسرو – پلاک 23 – واحد 7

شماره ثبت:19087

شماره تماس:55680746

ایمیل:farzadbook@gmail.com

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل,نشر دیجیتال برخط

نام مدیر عامل: فرزاد بکیاسا