آدرس:تهران خیابان شهید مطهری خیابان ترکمنستان کوچه ناژ پلاک 8 واحد 4

شماره ثبت:407189

شماره تماس:02188443957

ایمیل:info@ppr.co.ir

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

نام مدیر عامل: هانیه دادفر