آدرس:تهران، میدان هفت تیر، کریم خان، بعد از خردمند شمالی، خیابان حسینی، طبقه 4، واحد 8.

شماره ثبت:26482

شماره تماس:02166595203

ایمیل:info@mabna.co.ir

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

نام مدیر عامل: احمد رضا مویدی اصفهانی