انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

سجاد رستمی پژوهشگر جوان ایرانی با حمایت جهاد دانشگاهی موفق به طراحی و ساخت نوعی سفال و سرامیک شب تاب با لعاب فسفر سانس شده است که در حوزه زیبا سازی شهر و معماری نوین کاربری داشته و همچنین موجب صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی می شود.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2201/تولید-سرا...ری-نانو