اصطلاحات پرکاربرد استارتاپی که در فعالیت های استارتاپی مورد استفاده قرار میگیرند را می توان بشرح زیر اعلام کرد .

CEO
CTO
COO
CFO
CMO
COB
CLO
CIO
CSO
CPO
UX
UI
FUNDER
CO-FOUNDER
PR
SEO
ADVISOR
SALES
MARKETING
ENGINEER
MANAGER

Chief Executive Officer = CEO


مدیر عامل (CEO)، معمولاً عالی‌رتبه‌ترین مسئول اداری (اجرایی) یا رئیس عهده‌دار مدیریت تام یک شرکت سهامی، سازمان، یا بنگاه است که به هیأت مدیره گزارش می‌دهد.

Chief Technology Officer = CTO
مدیر ارشد فنی


chief operating officer = COO
بمعنی مدیر ارشد عملیاتی است که یکی از بالاترین سمت های اجرایی در یک سازمان است و وظیفه آن مدیریت عملیات روزانه یک شرکت است و گزارش های روزانه به CEO شرکت می دهد و در حقیقت نفر دوم اجرایی سازمان است.Chief Financial Officer = CFO
بمعنی رئیس امور مالی یا مدیر ارشد مالی در یک سازمان یا شرکت است
ادامه دارد