انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

اگر شما در مواجه با مسائل زندگی، فقط نیمه‌ خالی لیوان را می‌بینید و جوانب منفی هر اتفاق را بزرگ می‌کنید، با استفاده‌ از راهکارهای این مطلب، خوش‌بینی را در زندگی خود تقویت کنید.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2091/نیمه-پر-لیوان-را-ببینید