📌علل عدم موفقیت استارت‌آپها در جهان و ایران

✏️بعد از شکست استارت‌آپها معمولاً بنیان‌گذار یا بنیانگذاران آنها دلایل این شکست را اعلام می‌کنند تا سایرین بتوانند از این تجربیات استفاده کنند این رسم به پس از مرگ‌نویسی (post-mortem) استارت‌آپها معروف شده است.

✏️وب سایت سی‌بی اینسایتس مجموعه‌ای از بیست دلیل عمده‌ی شکست استارت‌آپها را با بررسی و تحلیل بعد از مرگ‌نویسی ۱۰۱ استارت‌آپ استخراج‌ کرده است.

✏️براساس گزارش منتشر شده ۴۲ درصد از علت عدم موفقیت استارت‌آپهای مورد تحقیق ، نیاز نداشتن بازار برای محصول آنها بوده است. تمام شدن منابع مالی و نداشتن تیم مناسب نیز از عوامل دیگری بودند که عنوان شده‌اند.