انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) در نظر دارد تأمین تجهیزات موردنیاز خود به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. موضوع مناقصه: تأمین رم سرور HP، مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه […]
نوشته مناقصه تأمین رم‌سرور HP شرکت خدمات انفورماتیک اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. مناقصه تأمین تجهیزات سرور و ذخیره‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک
  2. مناقصه تأمین تجهیزات سرور و ذخیره‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک
  3. مناقصه تأمین و تحویل ۷ دستگاه تابلو شرکت خدمات انفورماتیک______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/103017