جوانان در تمام گستره گیتی معمولا به خاطر ترس از شکست و ناکامی و نداشتن سرمایه یا فشاری که روی آنهاست، یک کار مستقل را شروع نمی‌کنند و محققان بر این باورند که مهم‌ترین دلیل این ترس این است .
بررسی‌ای که سازمان انگلیسی‎ Enterprise Insight ‎انجام داده درباره این نکته بحث کرده که ادبیات کارآفرینی در دهه ۱۹۸۰ شروع شده ولی دیگر تغییری نکرده و در آن دوره کارآفرینان قدیمی سعی کردند راهی برای نسل بعدی باز کنند. این سازمان می‌گوید: کارآفرینان جوان اغلب تمایل دارند که جایگاه خود را در دنیا پیدا کرده و اثری از خود باقی بگذارند اما این ادبیات که مناسب دوره کنونی نیست و ترس از شکست و فشاری که از سوی خانواده، معلم و دوستان برای پیدا کردن شغل بر جوانان وارد می‌شود، باعث شده که آنها از محقق کردن ایده‌هایشان چشم‌پوشی کنند‎. ‎در اینجا این فرض وجود دارد که اکثر جوانان فاقد مهارت‌های تجارتی و کاری هستند از این رو باید کسی مستقیما آنان را هدایت کند و به آنها یاد دهد که چگونه در این عرصه فعالیت کنند و سیاست‌گذاران باید بدانند که اگر جوانان حمایت شوند و به کارآفرینی تشویق شوند، بسیاری به شروع یک کسب و کار جدید تشویق می‌شوند‏‎. ‎این به آن معنی است که باید شبکه‌یی منسجم برای جوانان ایجاد شود که بر تحقق ایده‌های جوانان، ارتقای الگوی موجود و خلق فرصت‌های کاربردی و عملی تاکید و تمرکز دارد‎. ‎این سازمان همچنین به ایجاد یک استرتژی ملی برای توسعه کسب و کار در میان جوانان پرداخته است. مدیر ارشد اجرایی این سازمان می‌گوید: «ادبیات و مفاهیم دهه ۱۹۸۰ اکنون جوابگوی نیازهای نسل جوان نیست‎.»‎به گفته این مدیر، فرهنگ جوانان تغییر کرده است و ما باید معنی «کسب و کار » را دوباره تعریف کنیم تا برای انگیزه‌ها و آرزوهای آنها معنی‌دار و با مفهوم باشد. نباید از دیدگاهی که اصلا مطابق نیازهای روز نیست به آنها نگاه کنیم. ترس از شکست و نوع سیستم آموزشی باعث می‌شود که جوانان به کارهای مطمئن که ریسک آنها کم است، تمایل داشته باشند تا به جست‌وجوی فرصت‌های جدید بپردازند‎. ‎او اضافه می‌کند: «ما باید فرهنگی را رواج دهیم که جوانان فعالانه در پی محقق کردن ایده‌ها و آرزوهایشان باشند.»


چرا جوانان از کارآفرینی می‌ترسند؟