انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

سازمان تولید اسکناس و مسکوک، به عنوان نماینده بانک مرکزی در دومین نمایشگاه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی حضور یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سازمان تولید اسکناس و مسکوک در این نمایشگاه به ارائه آخرین دستاوردها در حوزه چاپ اسکناس و ضرب سکه پرداخت و مراجعه‌کنندگان در جریان پیشرفت‌های […]
نوشته حضور بانک مرکزی در نمایشگاه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. حضور مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دومین نمایشگاه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد
  2. بانک مرکزی پیشتاز مقابله با جعل اسناد رسمی
  3. حضور بانک ملی ایران در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/98890