انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

اپلیکیشن پات کارت به کارت برای بانک رفاه را میسر کرد. با اضافه شدن بانک رفاه به پات، امکان انتقال وجه از مبدأ ۲۴ بانک و موسسه در اپلیکیشن پات فراهم شد. نرم‌افزار پات امکان کارت به کارت از مبدأ بانک رفاه را به تمامی بانک‌ها مهیا ساخت. اپلیکیشن پات پیش ازاین امکان کارت به […]
نوشته رفاه به عنوان بیست‌وچهارمین بانک به پات اضافه شد اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. با اضافه شدن موسسه کوثر؛ امکان کارت به کارت از مبدأ ۲۳ بانک در پات
  2. با اضافه شدن پارسیان و خاورمیانه، با آپ از مبدأ ۲۲ بانک کارت به کارت کنید
  3. با اضافه شدن کشاورزی، کارت به کارت از مبدأ ۲۲ بانک در اپلیکیشن ۷۲۴ فراهم شد______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/98911