انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

این رویداد توسط موسسه نوآوری علوم و فنون ایران با مشارکت و حمایت پارک علم و فناوری و دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در ۲ آذر ۹۶ در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2059/رويداد-عل...رآفرینی