انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

موفقیت در راهبری کسب‌وکار، مستلزم ویژگی‌های خاصی است که در نهایت به هدایت هوشمندانه تیم منجر می‌شوند.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2030/ویژگی‌های...‌سازند