انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

اخیرا، وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم در مورد راه‌اندازی یک ارز دیجیتال ملی توییت کرده است. اکنون مطالعات لازم پیرامون ارز دیجیتال آغاز شده‌اند. به نقل از خبرگزاری تسنیم، راه‌اندازی ارز دیجیتال ایرانی موضوع توییت و پست اینستاگرامی وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم بود؛ موضوعی که با عنایت به سوابق این ارز در پول‌شویی و […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/azarijahromi-...ve-bought-btc/