انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

عضو هیات مدیره کانون صنفی جایگاهداران اختصاصی کشور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر استفاده از وجه نقد به عنوان دریافت هزینه سوخت به متقاضیان گفت: «اینکه بگوییم در پی رجعت به ۴ دهه قبل در استفاده از پول نقد در جایگاه‌های عرضه سوخت هستیم مطلب قابل قبولی نیست و دست‌کم ۹۹ درصد همکارانم […]
نوشته کانون صنفی جایگاهداران معتقد به ادامه فعالیت سامانه پرداخت الکترونیکی است اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. اتصال همه جایگاه‌های سوخت به سامانه پرداخت الکترونیک ملت
  2. سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت ملت به ساری رسید
  3. امکان پرداخت الکترونیک وجه سوخت در ۹۳ درصد جایگاه‌های کشور______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/92970