انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Platform launch event available to Pioneers. پلت فرم راه اندازی رویداد در دسترس برای پیشگامان.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/platform-launch-event/