انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

AION will appear at the World Blockchain forum in Dubai on the 16-17th of April 2018. AION در تاریخ ۱۶-۱۷ آوریل ۲۰۱۸ در مجمع جهانی بلوچین در دبی برگزار خواهد شد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/world-blockchain-forum/