هدف

به وجود آوردن بستری مناسب برای تغذیه سالم افراد جامعه


معرفی

نون رسون - اپلیکیشن سفارش آنلاین نان های صنعتی و رژیمی از سال دی ماه سال 1395 در سطح کرج بصورت پایلوت اجرا شد و در حال حاضر در بخش های مهم کرج سرویس دهی می کنیم و در آینده ی نزدیک سرویس دهی به مناطق تهران بصورت ترتیبی انجام خواهد شد.
هدف نون رسون پدید آوردن مسیری سهل و آسان جهت تامین رژیم غذایی مناسب ، تغذیه مفید برای افراد جامعه بلاخص افراد کهن سال و کودکان ایرانی می باشد